Raadscommissie Bestuur en Middelen van 4 december 2008