Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel + bijlage RIS.3408 (nadere regels voor het voeren van een nevenassortiment) + bijlage 09.018244 + bijlage RIS.3444 (rapport...