Brief college van 15 januari 2009 inzake beantwoording art. 38 RvO van dhr. Moinat (SP) over kwijtschelding gemeentelijke belastingen