Brief college van 15 januari 2009 over Onderzoeksplan artikel 213a Gemeentewet 2009 (RIS.3455)