Brief college van 15 januari 2009 over werking/toepassing openbare orde en veiligheid (OOV) bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Onderwerp
Stukken
Opties
(259 kb)
09.017401