Reikwijdte artikel 169 lid 4 Gemeentewet (B2) (Inlichtingenplicht college / wensen en bedenkingen raad)

Onderwerp
Stukken
Opties