Vaststelling verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Emmen 2009 incl. bijlagen I t/m IV + bijlage RIS.3500 (A4)