Brief college vragen ex art. 38 RvO van de heer Halm (BGE) over Jongveehandel Wilhelmsoord (bijlage 09.021488)