Raadsbrede motie inzake het rapport "Evaluatie herinrichting Kanaal A Emmer-Erfscheidenveen"