Instellen van een bestemmingsreserve voor de niet bestede middelen in 2009 van de Bewonersbudgetten van het ministerie van VROM (WWI)

Onderwerp
Stukken
Opties