Brief P. Bos inzake verzoek om intrekking van de milieuvergunning van de Maatschap van Boven aan de Ericasestraat 93 te Erica