Verzamelbrief april 2010 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met informatie over relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen