Brief college met de beantwoording van vragen ex art. 38 RvO van dhr. Schoo (DOP) over stopzetting subsidie voedselbank 2012 + bijlagen 11.193057 en 11.191648