Brief college met de beantwoording van vragen ex art. 38 RvO van dhr. Van der Weide (Wakker Emmen) over de samenvoeging van openbare basisscholen + bijlagen 11.196988 en 11.186539