Brief college over de termijn beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Linnemann (Wakker Emmen) over het onderhoud van sportaccommodaties + bijlagen 11.203793 en 11.201481