Brief college over de termijn beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Schoo (DOP) over hulp bij het huishouden WMO + bijlagen 11.198786 en 11.197077