Brief dorpsraad Zwartemeer over de zienswijze op de nieuwe verordening van de overlegorganen