Brief college inzake bestuursafspraken 2011-2015 Rijk, VNG, IPO, UvW + bijlagen 11.240583 en RIS.5399