Brief college inzake termijn van beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Schoo (DOP) over situatie bij FC Emmen BV + bijlage 11.265450