Brief college met vragen ex art. 38 RvO van dhr. Schoo (DOP) over de uitgestelde besluitvorming Wmo voorstellen + bijlage 12.000620