Brief college met vragen ex art. 38 RvO van dhr. Sulmann (DOP) over de collectieve ziektekostenverzekering gemeente pakket