Notulen gezamenlijke vergadering commissies Wonen & Ruimte, Samenleving en Bestuur, Middelen en Economie van 12 januari 2012