Bijdrage gemeente Emmen aan herstructurering De Holdert -deel bezit Domesta + bijlage RIS.5376 (A4)