Brief college inzake nadere informatie vastgestelde verordening op overlegstructuren + bijlage 11.258088