Brief college over de termijn van beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Sulmann (DOP) over de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering