Vaststellen notulen gezamenlijke vergadering commissies Samenleving en Bestuur, Middelen & Economie van 7 februari 2012