Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Schoo (DOP) en dhr. Van der Weide (Wakker Emmen) over besluitvorming WMO voorstellen + bijlagen RIS.5517 en...