Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Sulmann (DOP) over collectieve ziektekostenverzekering gemeentepakket