Brief college inzake geluidreductieplan industrie- en bedrijventerrein Bargermeer + bijlagen RIS.5492 en RIS.5493 (wensen en zienswijzen van de raad, op verzoek college)