Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-10 + bijlagen RIS.5366, RIS.5367 en 11.266815 (A5) (alleen die taakvelden die de commissie betreffen)