Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-4 + bijlagen RIS.5564 en RIS.5565 (A6) (alleen die taakvelden die de commissie betreffen)