Brief college inzake eindrapportage Uitvoering plan van aanpak actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen + bijlage RIS.5585