Brief Ministerie van BZK inzake aankondiging onderzoek dorps- en wijkraden in Nederland