Realisatie multifunctioneel centrum Emmer-Compascuum; vaststellen grondexploitatie + bijlage onder geheimhouding ter inzage bij de Griffie (B8)