Brief college inzake beschikbaarstellen tijdelijk krediet t.b.v. voetgangersoversteekplaats Schoonebeek