Brief college inzake milieujaarverslag 2011 + RIS.5591 (op verzoek presidium) Daarbij te betrekken: 12.368830, brief college inzake Milieuagenda 2013-2016