Brief college inzake toezending beantwoording vraag dhr. Pekelsma (CDA) over Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) + bijlage 12.355724