Brief Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe inzake gewijzigde Drank- en Horecawet en mogelijke gevolgen voor dorps- en buurthuizen