Brief college inzake kwartaalrapportage CVE 2012-3 en gewijzigd programmaplan CVE 2012-2020 + bijlagen RIS.5856 t/m RIS.5858