Brief college inzake ontwerp en contractvorming DPE Next + bijlage RIS.5907 en RIS.5908