Brief college inzake toekenning samenvoegingsfaciliteiten OBS De Viersprong en OBS De Klobbestoek per 1 augustus 2012 + bijlagen RIS.5887, RIS.5888 en 12.375307