Brief college inzake vragen ex art. 38 RvO van dhr. Halm (BGE) over urennorm en uitleg algemene voorziening schoonmaakondersteuning