Brief college inzake vragen ex art. 38 RvO van dhr. Halm (BGE) over WMO cijfers in de begroting 2013