Brief college inzake vragen ex art. 38 RvO van dhr. Leutscher (LEF!) over strengere controle door de gemeente Emmen bij aanvragen voor een horecavergunning