Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties over bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten) vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads-...