Vaststellen notulen vergadering commissie Bestuur, Middelen en Economie van 6 december 2012