Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. van der Weide (Wakker Emmen) over afhuren skybox door de gemeente Emmen