Vaststellen notulen vergadering commissie Bestuur, Middelen en Economie van 17 januari 2013