Brief college inzake jaarverslag Welstandscommissie 2011 + bijlagen RIS.5859 en RIS.5962 (op verzoek Wakker Emmen)