Brief college inzake ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe + bijlagen 12.302985, RIS.5891 en RIS.5863 (op verzoek Wakker Emmen)